De webshop is online!!

Vanwege de vakantie zijn wij van vrijdag 16 juli tot maandag 26 juli gesloten!

Het Notenlaantje is een lokaal bedrijf met gelimiteerde capaciteit, wij kunnen daarom tijdens de vakantie periode helaas geen bestellingen verwerken.

Bestellingen geplaatst op donderdag 15 juli voor 12:00 zullen op dezelfde dag nog verwerkt worden. Dinsdag 27 juli worden de bestellingen gedaan tijdens de bovenstaande vakantieperiode verwerkt.

Gebruik de kortingscode: welkom10

Juridische Kennisgeving

De inhoud van deze website is auteursrechtelijk beschermd © H. Honcoop h.o.d.n. Het Notenlaantje (en/of diens licentiegevers). Alle rechten voorbehouden.

Met betrekking tot modellen, tekeningen, foto’s, afbeeldingen, teksten, video-opnamen, met of zonder geluid en andere documenten die op deze internetsite worden gepubliceerd, geldt de wetgeving inzake industrieel en intellectueel eigendom en  zij zijn als zodanig eigendom van H. Honcoop. Sommige onderdelen van de website kunnen echter afbeeldingen bevatten, waarvoor auteursrechten gelden van degenen die deze afbeeldingen hebben geleverd. De items waarnaar in deze alinea wordt verwezen, mogen worden gekopieerd voor uitsluitend privégebruik.

De presentatie en inhoud van deze site vormen gezamenlijk een werk van intellectueel eigendom dat toebehoort aan H. Honcoop, en wordt als zodanig beschermd door de ter zake geldende wetgeving. Reproductie en/of weergave, geheel of gedeeltelijk, van deze site is alleen toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van H. Honcoop.

De informatie op de website, inclusief maar niet beperkt tot tekst, afbeeldingen en geluid, mag niet worden gereproduceerd, overgedragen, gedistribueerd of opgeslagen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van H. Honcoop., behalve voor strikte privédoeleinden of waar anders aangegeven. Het aanbrengen van wijzigingen in de inhoud van de website is uitdrukkelijk verboden.

Handelsmerken
Tenzij anders aangegeven zijn op de website weergegeven slogans, merken, bedrijfslogo’s en -emblemen, zoals bijvoorbeeld het hieronder weergegeven symbool, beschermd door de aan de handelsmerkrechten van H. Honcoop. Elke reproductie, elk gebruik en/of wijziging zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de gerechtigde partij, kan een inbreuk vormen op het auteursrecht.

logo footer

Geen garanties of voorstellingen
Informatie op deze website wordt verstrekt “as is”. In geen geval zal H. Honcoop. aansprakelijk zijn tegenover enige partij voor directe en/of indirecte, (gevolg)schade, voortkomend uit enig gebruik van deze website of een andere via hyperlinks gekoppelde website, inclusief, zonder beperking, gederfde winsten, bedrijfsonderbreking, verlies van programma’s of andere gegevens op uw gegevensverwerkend systeem of anderszins, zelfs als er nadrukkelijk is gewezen op de mogelijkheid van dergelijke schade.

H. Honcoop. geeft geen garanties en/of verklaringen ten aanzien van enige andere website waartoe u eventueel toegang krijgt via deze website. Deze toegang wordt mogelijk gemaakt ten behoeve van bezoekers van de website en houdt niet in dat H. Honcoop. enige verantwoordelijk neemt of accepteert voor de inhoud of het gebruik van deze websites. Bovendien is het uw eigen verantwoordelijkheid om voorzorgsmaatregelen te nemen en te controleren dat wat u voor uw gebruik selecteert, vrij is van items als virussen, wormen, Trojaanse paarden en andere items met een destructief karakter.

H. Honcoop heeft redelijkerwijs al het mogelijke gedaan om ervoor te zorgen dat het materiaal op deze website in orde was toen de pagina is gemaakt en voor de laatste keer is gewijzigd. H. Honcoop geeft echter geen garantie en aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid of de volledigheid van het materiaal.

H. Honcoop behoudt zich te allen tijde het recht voor om naar eigen goeddunken wijzigingen aan te brengen in deze website zonder voorafgaande kennisgeving of verplichting.

Opmerkingen, vragen of suggesties
Alle informatie, ongevraagde suggesties, ideeën of andere voorstellen worden geacht niet vertrouwelijk en niet-beschermd te zijn. Door het toezenden van informatie of materiaal geeft u H. Honcoop. onbeperkt en onherroepelijk toestemming om deze materialen of informatie te gebruiken, te reproduceren, weer te geven, te vertonen, te wijzigen, over te dragen en te distribueren. Tevens stemt u ermee in dat H. Honcoop. alle ideeën, concepten, kennis of technieken die u ons toestuurt voor elk doel mag gebruiken.

× Hoe kunnen wij u helpen?