Privacy Verklaring

Het Notenlaantje is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Bedrijfsgegevens
Bedrijfsnaam: Het Notenlaantje
Website: https://www.hetnotenlaantje.nl
KVK nummer: 68350198
Contactpersoon: Harmen Honcoop
Telefoon: 0610430329

Verwerking persoonsgegevens
Voor- en achternaam
Adres
Telefoonnummer
E-mailadres
Logingegevens
IP-adres

Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch contact

Reden verzamelen persoonsgegevens
Het Notenlaantje verzameld uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Het Notenlaantje neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die aanzienlijke gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Het Notenlaantje) tussen zit.

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@hetnotenlaantje.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Delen persoonsgegevens
Het Notenlaantje deelt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Cookies
Het Notenlaantje maakt gebruik van cookies voor het optimaliseren van de website voor u als onze klant en voor ons als verkoper.
Als eerste maken wij gebruik van cookies om uw ervaring te optimaliseren. Zo kunnen wij bijvoorbeeld zorgen dat uw winkelmandje gevuld blijft met uw laatst toegevoegde artikelen of dat u direct ingelogd bent als u terugkomt op onze website.
Ook maken we gebruik van analytische cookies om onze webshop te optimaliseren. Denk hierbij aan het inzicht krijgen in welke producten wel en niet goed verkopen en of er problemen zijn met het functioneren van de website. Deze gegevens worden enkel intern door Het Notenlaantje beheerd en dus niet met derden gedeeld.

Wilt u geen gebruik maken van de cookies op onze website? Dit kunt u via de browser uitschakelen. Gebruik de help functie van uw browser om te vinden hoe u de cookie instellingen kunt aanpassen.

Bewaren van persoonsgegevens
Het Notenlaantje bewaard uw bestellingen en factuur gegevens voor 2 jaar. Dit doen wij om u een inzicht te kunnen geven in uw afgelopen bestellingen en voltooide bestellingen opnieuw te bestellen.

Uw overige persoonsgegevens zullen door ons niet verwijdert dan behalve na een periode van 4 jaar dat uw account niet actief is geweest. U kunt door in te loggen op uw account uw account ook zelf verwijderen. Dan zullen ook de gegevens in onze database verwijdert worden.

Beveiliging van persoonsgegevens
Het Notenlaantje neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice via info@hetnotenlaantje.nl.

Uw rechten
Wij brengen u graag op de hoogte van de rechten die u als bezoeker en gebruiker van onze website heeft:
— Inzien, bewerken en verwijderen van persoonsgegevens: U heeft het recht om uw gegevens in te zien, een aanvraag tot bewerking en aanvraag tot verwijdering van gegevens te doen. Het verwijderen van bepaalde persoonsgegevens kan het verwerken van uw bestellingen onmogelijk maken.
— Recht op bezwaar: U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens. Heeft u bezwaar tegen het verzamelen van uw persoonsgegevens voor marketing doeleinden? Breng ons op de hoogte, dan passen wij dit voor u aan. Mail: info@hetnotenlaantje.nl
— Klachten: Heeft u een klacht? U heeft het recht om klachten in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

× Hoe kunnen wij u helpen?